Chuyển Động Song Phẳng Của Vật Rắn (Phần Động học Cơ Lý Thuyết 1)

Chuyển động song phẳng của vật rắn
Chuyển động song phẳng của vật rắn

Như các bạn đã biết, phần Động học của môn Cơ Lý Thuyết 1 là một phần khó, nó chiếm một câu trong đề thi (40 – 50% số điểm), hôm nay mình sẽ giới thiệu một dạng quan trọng chắc chắn có trong đề thi. Cùng tìm hiểu nhé!!! Ngoài ra các bạn có thể tham khảo nhiều bài khác có liên quan đến kiến thức cơ khí tại đây.

Chuyển Động Song Phẳng Của Vật Rắn (Cơ Lý Thuyết 1)

1. Định nghĩa.

Chuyển động song phẳng là chuyển động trong đó với mỗi chất điểm thuộc vật rắn, chuyển động trong một mặt phẳng song song với một mặt phẳng cố định nào đó.

>> Xem thêm: Chương Động học chất điểm.

2. Tính chất.

a, Định lý liên hệ vận tốc.

Vận tốc điểm M bất kì thuộc tiết diện S bằng vận tốc của điểm O tùy chọn (O khác M) cộng với vận tốc của nó quay quanh điểm cực đó.

VD:

b, Tâm vận tốc tức thời.

Điểm P thuộc tiết diện S có vận tốc bằng 0 ở thời điểm khảo sát được gọi là tâm vận tốc tức thời.

Chú ý: tâm vận tốc tức thời là duy nhất ở thời điểm khảo sát.

c, Cách tìm tâm vận tốc tức thời.

Khi tìm được tâm vận tốc tức thời thì vận tốc của mọi điểm thuộc vật chỉ còn lại là vận tốc của nó quay quanh tâm vận tốc tức thời.

Cách xác định:

Cách xác định:

d, Định lý liên hệ gia tốc.

  • Gia tốc của điểm M bất kì bằng gia tốc của điểm O tùy chọn + gia tốc của nó quay quanh điểm cực.

Ví dụ 1:

  • Gia tốc của điểm có phương và chiều hướng về phía lõm của quỹ đạo đang xét.

Ví dụ 2:

> Xem thêm: Chương ma sát Cơ Lý Thuyết 1

3. Bài tập.

Bài làm

>> Xem thêm: Các xác định phản lực liên kết trong Cơ lý thuyết 1

Bài làm

Lưu ý: Khi A chuyển động quay 1 điểm ở A chỉ xét gia tốc pháp không xét gia tốc tiếp.

 

Chúc các bạn thành công!!

Admin: Mr. Shin


Liên hệ: Bộ môn Kỹ thuật cơ khí – Đại học Mỏ Địa chất.

Số điện thoại: 0243.755.0500

Đào tạo đại học: Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.

Đào tạo đại học: Chuyên ngành Máy và Tự động thủy khí.

Đào tạo Sau đại học: Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí.

Trang Fanpage: https://www.facebook.com/ktck.humg/

Email: bomonktck.humg@gmail.com

Website: www.ktck-humg.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*