Chương trình đào tạo Chuyên ngành Máy và Tự động thủy khí (Hệ 4 năm)

Máy và tự động thủy khí
Máy và tự động thủy khí

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH: MÁY VÀ TỰ ĐỘNG THỦY KHÍ

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1 Những vấn đề chung:

Tên chuyên ngành đào tạo: Máy và Tự động thủy khí
Mã chuyên ngành :
Mã chữ: TK
Mã số: 752010302
Thuộc ngành: Kỹ thuật Cơ khí
Mã số: 52520103
Bộ môn chủ quản: Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí

1.2. Trình độ đào tạo: Đại học

1.3. Thời gian đào tạo: 4 năm

(K62 trở về trước học Hệ đào tạo 5 năm, từ K63 đào tạo Hệ 4 năm)

1.4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 142 TC

1.5. Mục tiêu đào tạo:

1.5.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo kỹ sư Máy và Tự động thủy khí có kiến thức để phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe; có tính cộng đồng để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc; có nền tảng kiến thức cơ sở; có kiến thức năng lực chuyên môn về máy thủy khí và tự động thủy khí trong công nghiệp, công nghiệp mỏ, công nghiệp dầu khí nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

1.5.2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức:
Đào tạo kỹ sư Máy và Tự động Thủy khí có khả năng:
– Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý về máy, thiết bị và hệ thống thủy khí trong công nghiệp, công nghiệp mỏ và công nghiệp dầu khí;
– Thiết kế tự động các hệ thống truyền động thủy khí;
– Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào lĩnh vực máy, thiết bị thủy khí trong công nghiệp, công nghiệp mỏ và công nghiệp dầu khí;
– Tổ chức, quản lý các doanh nghiệp, xí nghiệp trong lĩnh vực máy, thiết bị thủy khí;
– Lập và quản lý dự án trong lĩnh vực Máy và Tự động thủy khí;
– Giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các trường đại học, Cao đẳng trong lĩnh vực Máy và Tự động Thủy khí, có khả năng học tập ở bậc sau đại học để mở rộng và nâng cao kiến thức.
Về thái độ:
– Có phẩm chất đạo đức tốt, lòng yêu nghề, có ý thức kỷ luật và trách nhiệm công việc; tác phong nghề nghiệp và thái độ phục vụ tốt;
– Có tinh thần tự phê bình, ham học hỏi để bổ sung kiến thức, kỹ năng và hoàn thiên nhân cách bản thân để phát huy sáng tạo trong công việc.

1.5.3. Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp

– Các công ty, xí nghiệp, nhà máy, … có sử dụng máy và thiết bị thủy khí;
– Các công ty khai thác và chế biến khoáng sản có máy, thiết bị thủy khí;
– Các viện Cơ khí, viện Cơ khí động lực, viện nghiên cứu về Máy và Tự động Thủy khí;
– Các công ty, nhà máy chế tạo, kinh doanh các sản phẩm về máy, thiết bị thủy khí;
– Các công ty, nhà máy cấp, thoát nước, nhà máy xử lý nước thải;
– Các nhà máy, xí nghiệp đóng tàu, kỹ thuật hàng không;
– Các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện hạt nhân, …

1.6. Đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học

Tuyển sinh theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Mỏ – Địa chất

1.7. Phương thức đào tạo và điều kiện tốt nghiệp

1.7.1. Hình thức đào tạo

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ, theo “ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”, ban hành theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/ 12/ 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.

1.7.2. Điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên có đủ điều kiện như quy định tại quyết định 1740/2018/QĐ-MĐC sẽ được xét và công nhận tốt nghiệp, cụ thể:
– Đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
– Tích lũy đủ số học phần theo chương trình đào tạo. Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa phải đạt từ 2,00 trở lên.
– Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục thể thao.

1.8. Chuẩn kiến thức đầu ra

Các yêu cầu Chuyên môn chi tiết xem tại đây.

1.8.1. Yêu cầu kiến thức

* Tri thức chuyên môn:
Kỹ sư trước khi tốt nghiệp ra trường cần hoàn thiện chương trình đào tạo theo chương trình khung đào tạo chuyên ngành Máy và Tự động thủy khí được Hội đồng Khoa học- Đào tạo Trường phê duyệt.

* Năng lực nghề nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp ra trường kỹ sư Máy và Tự động thủy khí cần nắm vững các kiến thức chuyên môn thuộc các lĩnh vực sản xuất, vận hành máy và thiết bị thủy khí trong các ngành kinh tế quốc dân. Có khả năng thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý về máy, thiết bị và hệ thống thủy khí trong công nghiệp, công nghiệp mỏ và công nghiệp dầu khí; có khả năng thiết kế tự động hóa các hệ thống truyền động thủy khí; có khả năng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào lĩnh vực máy, thiết bị thủy khí trong công nghiệp, công nghiệp mỏ và công nghiệp dầu khí; có khả năng tổ chức, quản lý các doanh nghiệp, xí nghiệp trong lĩnh vực máy, thiết bị thủy khí; có khả năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các trường đại học, cao đẳng trong lĩnh vực Máy và Tự động Thủy khí; có khả năng học tập ở bậc sau đại học để mở rộng và nâng cao kiến thức.

1.8.2. Yêu cầu kỹ năng:

* Kỹ năng cứng:

có khả năng thực hiện tốt các kỹ năng về chuyên ngành đào tạo: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý về máy, thiết bị, hệ thống thủy khí trong công nghiệp, công nghiệp mỏ và công nghiệp dầu khí; kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề trong thực tế sản suất.
* Kỹ năng mềm:

– Về ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh,am hiểu tiếng Anh chuyên ngành Máy và Tự động thủy khí.
– Về tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm vẽ cơ khí và các phần mềm ứng dụng cho chuyên ngành.
– Các kỹ năng mềm khác: Có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình,….

1.8.3. Yêu cầu về thái độ:

Kỹ sư chuyên ngành Máy và Tự động thủy khí có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân, có tác phong công nghiệp và thái độ làm việc nghiêm túc, đáp ứng các yêu cầu của thực tế sản xuất, đồng thời thường xuyên cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.

1.8.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Người tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Máy và Tự động thủy khí có thể đảm nhiệm công việc với vai trò là
– Kỹ sư thiết kế, phát triển
– Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng
– Kỹ sư kiểm định, đánh giá
– Tư vấn thiết kế, giám sát
– Kỹ sư quản lý dự án
tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực Máy và Tự động thủy khí.

1.8.5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Kỹ sư chuyên ngành Máy và Tự động thủy khí sau khi ra trường có thể được đào tạo tiếp ở các bậc học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ,….ở các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

1.9. Nội dung chương trình 

1.9.1. Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo

– Khối lượng kiến thức (Chưa kể GDTC, GDQP): 142 TC
– Thời gian đào tạo: 4 năm

1.9.2. Cấu trúc chương trình

– Kiến thức giáo dục đại cương (Chưa kể GDTC, GDQP):  50TC
+ Kiến thức bắt buộc: 44 TC
+ Kiến thức tự chọn: 6 TC
– Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 92 TC
+ Kiến thức cơ sở ngành: 50 TC
+ Kiến thức chuyên ngành: 42 TC
a. Các môn học chuyên ngành : 17 TC
b. Các môn học tự chọn thuộc khoa Cơ điện: 9 TC
c. Các môn học tự chọn thuộc trường: 6 TC
d. Khối lượng thực tập nghề nghiệp: 2 TC
e.  Đồ án tốt nghiệp: 8 TC

2. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Chương trình và kế hoạch đào tạo cho hệ 4 năm được thiết kế như bảng dưới. Tuy nhiên, những sinh viên khá, giỏi và có nhu cầu rút ngắn thời gian học hoàn toàn có thể hoàn thành chương trình học trong khoảng 3,5 năm.

Trên đây là chương trình đào tạo Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí, mọi quan tâm xin liên hệ Bộ môn Kỹ thuật cơ khí:

Số điện thoại: 0243.755.0500

Trang Fanpage: https://www.facebook.com/pg/ktck.humg/

Email: bomonktck.humg@gmail.com

Website: www.ktck-humg.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*