Thiết kế 3D trong Solidworks

Thiết kế 3D trong Solidworks

Thiết kế 3D trong Solidworks là bước kế tiếp sau khi chúng ta đã phác thảo 2D ở tab Sketch. Cách vẽ 2D mình đã giới thiệu ở bài viết trước, các bạn có thể xem tại đây

Các công cụ thiết kế 3D trong Solidworks

Khi thực hiện phác thảo 2D ở tab Sketch xong, các bạn chuyển sang tab Features để thiết kế 3D

Thanh công cụ thiết kế 3D trong Solidworks
Thanh công cụ thiết kế 3D trong Solidworks

Các thao tác thiết kế 3D trong Solidworks

Lệnh Extruded Boss/Base

Lệnh Extruded Boss/Base dùng để đùn một Sketch kín thành một khối 3D

Chọn vào lệnh Boss-Extrude trên thanh công cụ => chọn Sketch cần đùn => điều chỉnh trong hộp thoại Boss-Extrude => Enter

Lệnh Extruded Boss/Base |thiết kế 3D trong Solidworks|
Lệnh Extruded Boss/Base |thiết kế 3D trong Solidworks|
Hộp thoại Boss-Extrude
Hộp thoại Boss-Extrude

Blind: Đùn theo một phương nào đó đối với mặt phẳng phác thảo => nhập kích thước => Enter

Chỉnh sửa khi đùn
Chỉnh sửa khi đùn
Sau khi đùn
Sau khi đùn

Lệnh Revolved Boss/Base

Lệnh này dùng để xoay một biên dạng nào đó xoay quanh một trục để tạo thành khối 3D

chọn lệnh Revolved Boss/Base => thao tác vào hộp thoại Revolve

  • Axis of Revolution: chọn vào đường làm tâm xoay của biên dạng
  • Blind: tương tự như lệnh Extruded Boss/Base
Thao tác vào hộp thoại Revolve |thiết kế 3D trong Solidworks|
Thao tác vào hộp thoại Revolve |thiết kế 3D trong Solidworks|
Sau khi dùng lệnh Revolved Boss/Base
Sau khi dùng lệnh Revolved Boss/Base

Lệnh Swept Boss/Base

Lệnh này dùng để tạo chi tiết 3D bằng cách cho một biên dạng kín chạy trên một đường dẫn. Chú ý rằng hai sketch này phải nằm trên hai mặt phẳng khác nhau

Chọn vào lệnh Swept Boss/Base => thao tác vào hộp thoại Sweep

  • Ô đầu tiên: chọn vào biên dạng cần chạy
  • Ô thứ hai: chọn vào biên dạng đường dẫn
Thao tác vào hộp thoại Sweep |thiết kế 3D trong Solidworks|
Thao tác vào hộp thoại Sweep |thiết kế 3D trong Solidworks|
SAu khi dùng lệnh Swept Boss/Base
Sau khi dùng lệnh Swept Boss/Base

Lệnh Lofted Boss/Base

Lệnh này dùng để tạo một chi tiết 3D bằng cách chạy theo các biên dạng kín trên các mặt phẳng song song với nhau

Nhấp chọn vào lệnh Lofted Boss/Base => Thao tác trong hộp thoại (chọn lần lượt các Sketch)

Thao tác vào hộp thoại loft |thiết kế 3D trong Solidworks|
Thao tác vào hộp thoại loft |thiết kế 3D trong Solidworks|
Sau khi dùng lệnh Lofted Boss/Base
Sau khi dùng lệnh Lofted Boss/Base

Lệnh Extruded Cut

Lệnh này dùng để loại bớt một lượng vật liệu trên chi tiết 3D bởi một sketch nào đó

Lệnh này có tác dụng ngược lại với lệnh Extruded Boss/Base với cách thức hoạt động tương tự với lệnh Extruded Boss/Base

Lệnh Extruded Cut |thiết kế 3D trong Solidworks|
Lệnh Extruded Cut |thiết kế 3D trong Solidworks|

Lệnh Revolved Cut

Lệnh này dùng để loại bớt một lượng vật liệu trên chi tiết 3D bởi một sketch nào đó

Lệnh này có tác dụng ngược lại với lệnh Revolved Boss/Base với cách thức hoạt động tương tự với lệnh Revolved Boss/Base

Lệnh Revolved Cut |thiết kế 3D Solidworks|
Lệnh Revolved Cut |thiết kế 3D Solidworks|

Lệnh Swept Cut

Lệnh này dùng để loại bớt một lượng vật liệu trên chi tiết 3D bởi một sketch nào đó

Lệnh này có tác dụng ngược lại với lệnh Swept Boss/Base với cách thức hoạt động tương tự với lệnh Swept Boss/Base

Lệnh Swept Cut |thiết kế 3D trong Solidworks|
Lệnh Swept Cut |thiết kế 3D trong Solidworks|

Lofted Cut

Lệnh này dùng để loại bớt một lượng vật liệu trên chi tiết 3D bới một sketch nào đó
Lệnh này có tác dụng ngược lại với lệnh Lofted Boss/Base với cách thức hoạt động tương tự với lệnh Lofted Boss/Base

Lệnh Lofted Cut |thiết kế 3D trong Solidworks|
Lệnh Lofted Cut |thiết kế 3D trong Solidworks|

Các công cụ hiệu chỉnh thiết kế 3D trong Solidworks

Lệnh Fillet

Lệnh Fillet được dùng để bo các cạnh của khối chi tiết

Nhấp chọn vào lệnh tương ứng trên thanh Feature Tool => thao tác vào hộp thoại Fillet

Lệnh Fillet |thiết kế 3D trong Solidworks|
Lệnh Fillet |thiết kế 3D trong Solidworks|

Chọn vào các cạnh cần bo => nhập vào bán kính bo

Thao tác vào hộp thoại Fillet |thiết kế 3D trong Solidworks|
Thao tác vào hộp thoại Fillet |thiết kế 3D trong Solidworks|
Sau khi dùng lện Fillet
Sau khi dùng lện Fillet

Lệnh Chamfer

Lệnh Chamfer được dùng để vát các cạnh của khối chi tiết

Nhấp chọn vào lệnh tương ứng trên thanh Feature Tool => thao tác vào hộp thoại Chamfer

Lệnh Chamfer |thiết kế 3D trong Solidworks|
Lệnh Chamfer |thiết kế 3D trong Solidworks|

Chọn vào các cạnh cần vát => nhập vào kích thước cần vát

Thao tác vào hộp thoại Chamfer |thiết kế 3D trong Solidworks|
Thao tác vào hộp thoại Chamfer |thiết kế 3D trong Solidworks|
Sau khi dùng lênh Chamfer
Sau khi dùng lênh Chamfer

Lệnh Shell

Lệnh Shell được dùng để làm rỗng chi tiết đặc

Nhấp chọn vào lệnh tương ứng trên thanh Feature Tool => thao tác vào hộp thoại Shell

Lệnh Shell |thiết kế 3D trong Solidworks|
Lệnh Shell |thiết kế 3D trong Solidworks|

Chọn mặt để Shell ở phần Parameters và phần Multi-thickness Settings => nhập vào kích thước Shell

Thao tác vào hộp thoại Shell |thiết kế 3D trong Solidworks|
Thao tác vào hộp thoại Shell |thiết kế 3D trong Solidworks|
Sau khi dùng lệnh Shell
Sau khi dùng lệnh Shell

Lệnh Mirror

Lệnh này dùng để tạo một vật thể đối xứng với chi tiết đã có sẵn qua một phẳng nào đó.
Nhấp chọn vào lệnh tương ứng trên thanh Feature Tools => thao tác vào hộp thoại Mirror

Lệnh Mirror |thiết kế 3D trong Solidworks|
Lệnh Mirror |thiết kế 3D trong Solidworks|

Mirror Face/Plane: Mặt phẳng đối xứng

Features to Mirror: Chọn khối Features cần đối xứng

Thao tác hộp thoại Mirror |thiết kế 3D trong Solidworks|
Thao tác hộp thoại Mirror |thiết kế 3D trong Solidworks|
Sau khi dùng lệnh Mirror
Sau khi dùng lệnh Mirror

Lệnh Linear Pattern

Lệnh này dùng để sao chép hàng loạt theo phương ngang và đứng

Nhấp chọn vào lệnh tương ứng trên Feature Tools => thao tác vào hiện hộp thoại Liner Pattern

Lênh Linear Pattern |thiết kế 3D trong Solidworks|
Lênh Linear Pattern |thiết kế 3D trong Solidworks|
Thao tác vào hộp thoại Linear Pattern |thiết kế 3D trong Solidworks|
Thao tác vào hộp thoại Linear Pattern |thiết kế 3D trong Solidworks|
Sau khi dùng lệnh Linear Pattern
Sau khi dùng lệnh Linear Pattern

Lệnh Circular Pattern

Lệnh này cũng có chức năng sao chép hàng loạt như lệnh Linear Pattern nhưng thay vì sao chép theo đường thẳng thì lệnh Circular Pattern lại sao chép theo hình tròn

Nhấp chọn lệnh tương ứng ở Feature Tools => thao tác vào hộp thoại Circular Pattern

Lệnh Circular Pattern |thiết kế 3D trong Solidworks|
Lệnh Circular Pattern |thiết kế 3D trong Solidworks|
Thao tác hộp thoại Circular Pattern |thiết kế 3D trong Solidworks|
Thao tác hộp thoại Circular Pattern |thiết kế 3D trong Solidworks|
Sau khi dùng lệnh Circular Pattern
Sau khi dùng lệnh Circular Pattern

Ví dụ và một số đề thiết kế 3D trong Soliwworks

Ví dụ thiết kế 3D trong Solidworks

Ví dụ 1
Ví dụ

Một số đề Solidworks

Các bạn vào đây để lấy đề Solidworks

Admin: Hunter


Liên hệ: Bộ môn Kỹ thuật cơ khí – Đại học Mỏ Địa chất

Số điện thoại: 0243.755.0500

Đào tạo đại học: Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.

Đào tạo đại học: Chuyên ngành Máy và Tự động thủy khí.

Đào tạo Sau đại học: Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí.

Trang Fanpage: https://www.facebook.com/ktck.humg/

Email: bomonktck.humg@gmail.com

Website: www.ktck-humg.com

1 bình luận

  1. Thầy có học trò nào thiết kế ổn, mới ra trường muốn đi làm ở Ocean park Gia lâm thì nhờ thầy giới thiệu giúp, Điệ thoại liên hệ: 0985038898
    Cảm ơn thầy!

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*