Tổng kết nghiên cứu khoa học năm học 2018 – 2019

Ảnh lưu niệm Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2018 tại Tiểu ban Kỹ thuật Cơ khí
Ảnh lưu niệm Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2018 tại Tiểu ban Kỹ thuật Cơ khí

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ được Lãnh đạo bộ môn quan tâm, đẩy mạnh nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo chuyên môn. Trong năm học 2018 – 2019, đội ngũ cán bộ giảng dạy của bộ môn đã tích cực nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sinh và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

Ảnh lưu niệm Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2018 tại Tiểu ban Kỹ thuật Cơ khí
Ảnh lưu niệm Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2019 tại Tiểu ban Kỹ thuật Cơ khí

1. Đề tài cấp cơ sở

– Số lượng: 01
– Tên đề tài: Nghiên cứu cải tiến biên dạng rotor bơm thủy để nâng cao hiệu suất của bơm
– Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Tuệ
– Thành viên tham gia: TS. Phạm Đức Thiên, ThS. Nguyễn Thanh Tùng
– Kết quả: Bảo vệ đề tài vào tháng 5/2019 (dự kiến)

2. Bài báo khoa học

2.1. ThS. Nguyễn Duy Chỉnh
– Số bài báo: 04
– Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa chất, Tạp chí cơ khí, Tạp chí Công nghệ mỏ

2.2. TS. Phạm Đức Thiên
– Số bài báo: 02
– Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa chất

2.3. ThS. Phạm Thị Thuỷ
– Số bài báo: 02
– Tạp chí: Vật liệu kim loại, Acta Metallurgica Slovaca

2.4. ThS. Bùi Minh Hoàng
– Số bài báo: 01
– Hội nghị: Khoa học trái đất và phát triển bền vững (Trường đại học Mỏ – Địa chất năm 2018)

2.5. TS. Trần Đức Huân
– Số bài báo: 01
– Hội nghị: Khoa học trái đất và phát triển bền vững (Trường đại học Mỏ – Địa chất năm 2018)

2.6. ThS. Nguyễn Sơn Tùng
– Số bài báo: 02
– Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa chất

3. Hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên

Năm học 2018 – 2019, cán bộ giảng dạy của bộ môn hướng dẫn 5 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên thuộc 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy và Máy & Tự động thuỷ khí. Cán bộ giảng dạy tham gia hướng dẫn NCKHSV bao gồm:
– TS. Trần Đức Huân: 02 đề tài;
– ThS. Nguyễn Duy Chỉnh: 01 đề tài;
– ThS. Bùi Minh Hoàng: 01 đề tài;
– ThS. Nguyễn Sơn Tùng: 01 đề tài

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*