Vẽ 2D trên Solidworks

Solidworks và các thao tác vẽ 2D trong Solidworks

Vẽ 2D trong Solidwworks nhằm bổ trợ cho các bước vẽ 3D. Mặc dù chỉ mang tính bổ trợ, nhưng khi nếu làm tốt phần vẽ 2D, thì ta có thể hoàn thành các bước vẽ 3D một cách hiệu quả nhất.

Solidworks là gì???

Solidworks là phần mềm thiết kế 3D được sử dụng nhiều trong lĩnh vực thiết kế. Solidworks được phát triển và ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành: đường ống, kiến trúc, nội thất, xây dựng…

Biết qua được một chút về Solidworks thì chúng ta có thể hiểu được phần nào về cách làm việc của nó. Nhưng để hiểu được rõ hơn, chúng ta hãy xem qua một số thao tác cơ bản trên Solidworks.

Các lệnh Sketch cơ bản trong Solidworks

Đây là tab để chúng ta vẽ 2D trong Solidworks

Đầu tiên chúng ta phải tạo môi trường vẽ 2D trong Solidworks:

 • File => New
 • Nhấp chọn biểu tượng lệnh New
 • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N

Lúc này ta có 3 môi trường làm việc:

Tạo môi trường làm việc - Part trong Soliworks
Tạo môi trường làm việc – Part trong Soliworks
 • Part: thiết kế mô hình 3D
 • Assembly: Lắp ráp thành cụm chi tiết, một cơ cấu hay một máy hoàn chỉnh
 • Drawing: xuất bản vẽ chi tiết, dùng để trình diễn các hình chiếu, hình cắt từ Part
  hay Assembly

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về phần Part

Sau đó chọn ô Sketch => chọn mặt phẳng để thực hiện các tháo tác, có 3 mặt phẳng để chọn:

 • Front Plane
 • Top Plane
 • Right Plane

Mình thì hay chọn Front Plane

Chọn mặt phẳng làm việc trong Soliworks
Chọn mặt phẳng làm việc trong Soliworks

Nhấn chuột trái vào Front Plane (Top Plane/Right Plane) => Sketch

Sau đó chúng ta tiến hành thực hiện các thao tác vẽ 2D trong Solidworks

Vẽ đoạn thẳng – Line (L)

Chọn biểu tượng Line trên thanh công cụ Sketch Tools (hoặc từ menu Tools\SketchEntities\Line)

Lệnh Line vẽ 2D trong Solidworks
Lệnh Line vẽ 2D trong Solidworks

Nhấn vào hình mũi tên sẽ cho bạn 3 lựa chọn:

 • Line: vẽ đoạn thẳng dựa vào 2 điểm (Chọn Line => chọn điểm thứ nhất => chọn điểm thứ 2 => Enter hoặc  esc để kết thúc lệnh)
 • Centerline: Giống lệnh Line nhưng vẽ nét gạch chấm
 • Midpoint Line: Vẽ đoạn thẳng dựa vào trung điểm và 1 điểm (Chọn Midpoint Line => chọn trung điểm => chọn điểm mà đoạn thẳng đi qua => esc)
Các loại lệnh Line
Các loại lệnh Line

Để điều chỉnh chiều dài có 2 cách:

C1: Chọn Smart Dimension trên thanh Sketch Tools => nhấn chuột trái vào đoạn thẳng cần thay đổi => nhập kích thước => Enter

C2: nhấp đúp chuột vào đoạn thẳng cần điều chỉnh => nhập kích thước vào ô Parameters => Enter

Chỉnh sửa kích thước vẽ 2D trong Solidworks
Chỉnh sửa kích thước vẽ 2D trong Solidworks

Vẽ hình chữ nhật – Corner Rectangle

Chọn biểu tượng Corner Rectangle trên thanh Sketch Tools (hoặc vào menu Tools\ SketchEntities\ Corner Rectangle), có 5 lựa chọn để dùng:

 • Corner Rectangle: Vẽ hình chữ nhật bằng 2 đỉnh đối diện nhau (Chọn Corner Rectangle => chọn đỉnh thứ nhất => chọn đỉnh thứ 2 => esc)
 • Center Rectangle: Vẽ hình chữ nhật bằng tâm và 1 đỉnh (Chọn Center Rectangle => chọn tâm => chọn 1 đỉnh của hình chữ nhật => esc)
 • 3 Point Corner Rectangle: Vẽ hình chữ nhật bằng 3 đỉnh (Chọn 3 Point Corner Rectangle => chọn lần lượt 3 đỉnh => esc)
 • 3 Point Center Rectangle: Vẽ hình chữ nhật bằng tâm, trung điểm của cạnh và đỉnh (Chọn 3 Point Center Rectangle => chọn tâm => chọn trung điểm của 1 cạnh => chọn đỉnh)
 • Prallelogram: Thao tác giống 3 Point Corner Rectangle nhưng vẽ hình bình hành
Biểu tượng vẽ hình chữ nhật 2D trong Solidworks
Biểu tượng vẽ hình chữ nhật 2D trong Solidworks

Vẽ hình tròn – Circle

Chọn biểu tượng Circle trên thanh Sketch Tools (hoặc vào menu Tools\ SketchEntities\ Circle), có 2 lựa chọn làm việc:

 • Circle: Vẽ đường tròn dựa vào tâm vào 1 điểm thuộc đường tròn (Chọn Circle => chọn tâm => chọn 1 điểm => esc)
 • Perimeter Circle: Vẽ đường tròn dựa vào 3 điểm thuộc đường tròn (Chọn Perimeter Circle => chọn lần lượt 3 điểm thuộc đường tròn => esc)
Biểu tượng vẽ hình tròn 2D trong Solidworks
Biểu tượng vẽ hình tròn 2D trong Solidworks

Vẽ đa giác giác đều – Polygon

Chọn biểu tượng Polygon trên thanh Sketch Tools (hoặc vào menu Tools\ SketchEntities\ Polygon) => điều chỉnh trong hội thoại Polygon => chọn tâm => chọn đỉnh => esc

Điều chỉnh vẽ đa giác đều:

 • Ô đầu tiền là số cạnh
 • Inscribed circle (vẽ đa giác đều ngoại tiếp đường tròn)
 • Circumscirbed circle (vẽ đa giác đều nội tiếp đường tròn)
Hộp thoại chỉnh sửa vẽ đa giác đều
Hộp thoại chỉnh sửa vẽ đa giác đều

Sử dụng lệnh Straight Slot

Chọn biểu tượng Straight Slot trên thanh Sketch Tools (hoặc vào menu Tools\ SketchEntities\ Straight Slot), có 4 lựa chọn:

 • Straight Slot
 • Centerpoint Straight Slot
 • 3 Point Arc Slot
 • Centerpoint Arc Slot
Biểu tượng vẽ rãnh 2D trong Solidworks
Biểu tượng vẽ rãnh 2D trong Solidworks

Sau đó vào phần hộp thoại của Slot để điều chỉnh

Hộp thoại chỉnh sửa vẽ rãnh
Hộp thoại chỉnh sửa vẽ rãnh

Lệnh viết chữ – Text

Chọn biểu tượng Text trên thanh Skecth Tools ( hoặc vào menu Tools\ SketchEntities\ Text)

Biểu tượng Text vẽ 2D trong Solidworks
Biểu tượng Text vẽ 2D trong Solidworks

Chọn vào mặt phẳng cần viết chữa hoặc đường dẫn để xác định vị trí

Lúc này hộp thoại Sketch Text xuất hiện, nhập dòng chữ muốn tạo và nhấp chọn OK

 

Vẽ ellip – Ellipse

Chọn biểu tượng Elilipse trên thanh Sketch Tools ( hoặc vào menu Tools\ SketchEntities\ Ellipse)

 • Ellipse: Vẽ Elip (Chọn tâm ellip => Chọn điểm thứ 2 để xác định Ellip cần tạo => esc)
 • Partial Ellipse: Vẽ 1 phần Ellip (Chọn tâm ellip => Chọn điểm thứ 2 để xác định Ellip cần tạo => Xác định phần Ellip cần vẽ => esc)
 • Parabola: Vẽ đường Parabola (Chọn tiêu điểm => chọn đỉnh của Parabola =>Xác định Parabola => esc)
 • Conic: Vẽ đường Conic
Biểu tượng Ellip vẽ 2D trong Solidworks
Biểu tượng Ellip vẽ 2D trong Solidworks

Lệnh cắt xén đối tượng – Trim

Chọn biểu tượng Trim Entities trên thanh Sketch Tools

Biểu tượng lệnh Trim vẽ 2D trong Solidworks
Biểu tượng lệnh Trim vẽ 2D trong Solidworks

Chọn Power trim:  lệnh này cho phép cắt bỏ bất kỳ đối tượng nào đó khi chúng ta di chuột qua

Lệnh Offset

Chọn đối tượng Offset Entities trên thanh Sketch Tools

Biểu tượng lệnh Offset trong Solidworks
Biểu tượng lệnh Offset trong Solidworks

Nhập vào kích thước Offset và tùy chỉnh các tùy chọn theo ý muốn => chọn đối tượng cần Offset => điều hướng để Offset => Enter

Tạo góc bo, vát – Sketch Filllet

Chọn biểu tượng Sketch Fillet trên thanh Sketch Tools (hoặc vào menu Tools\ Sketch Tools), có 2 lựa chọn:

 • Sketch Fillet: Tạo góc bo (Chọn Sketch Fillet => nhập bán kính vào hộp thoại Sketch Fillet => chọn đối tượng cần bo góc)
 • Skecth Chamfer: tạo vát (Chọn Skecth Chamfer => Điều chỉnh tạo vát trong hộp thoại Skecth Chamfer => chọn đối tượng cần vát)
Biểu tượng tạo bo, vát vẽ 2D trong Solidworks
Biểu tượng tạo bo, vát vẽ 2D trong Solidworks

Lệnh đối xứng – Mirror Entities

Chọn biểu tượng Mirror Entities trên thanh Skecth Tools ( hoặc vào menu Tools\ Sketch Tools\ Mirror)

Biểu tượng lệnh đối xứng vẽ 2D trong Solidworks
Biểu tượng lệnh đối xứng vẽ 2D trong Solidworks

Điều chỉnh trong hội thoại Mirror 

 • Nhấn vào ô Entities to Mirror => chọn đối tượng cần lấy đối xứng
 • Nhấn vào ô Mirror about => chọn đường tâm đối xứng => Enter

Lệnh Linear Sketch Pattern

Chọn biểu tượng Linear Sketch Pattern trên thanh Skecth Tools, có 2 lựa chọn:

 • Linear Skecth Pattern: Chọn Linear Sketch Pattern => chọn đối tượng => điều chỉnh trong hộp thoại Linear Pattern => Enter
 • Circular Skecth Pattern: Chọn Circular Sketch Pattern => Chọn đối tượng => điều chỉnh trong hộp thoại Circular Pattern
Biểu tượng Linear Sketch Pattern trong Solidworks
Biểu tượng Linear Sketch Pattern trong Solidworks

Bài viết về vẽ 3D trong Solidworks sẽ sớm cập nhật.

Chúc mọi người thành công :))

Admin: Hunter


Liên hệ: Bộ môn Kỹ thuật cơ khí – Đại học Mỏ Địa chất

Số điện thoại: 0243.755.0500

Đào tạo đại học: Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.

Đào tạo đại học: Chuyên ngành Máy và Tự động thủy khí.

Đào tạo Sau đại học: Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí.

Trang Fanpage: https://www.facebook.com/ktck.humg/

Email: bomonktck.humg@gmail.com

Website: www.ktck-humg.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*